Startsida.    Starta telesto.se i nytt fönster

Gör Telesto.se till din startsida genom att välja och göra följande enligt nedan.
 

Välj din webläsare.


Internet Explorer 4 och 5

Klicka på Visa / View i raden högst upp.
Klicka på Internet-alternativ / Internet Options. Då kommer en dialogruta upp.
Klicka på fliken Allmänt / General.
I fältet Startsida / Home Page ska det stå http://www.telesto.se i fönstret efter Adress / Address.
Välj OK.

Internet Explorer 3 

Klicka på Visa / View i raden högst upp.
Klicka på Alternativ / Options. Då kommer en dialogruta upp.
Klicka på fliken Navigering / Navigation.
Efter Sida/Page: ska det stå Startsida / Start Page i fönstret och efter Adress / Address ska det stå http://www.telesto.se
Välj OK.

Netscape Navigator 4

Klicka på Redigera / Edit i raden högst upp.
Klicka på Inställningar / Preferences. Då kommer en dialogruta upp.
Klicka på fliken Navigering / Navigation.
Under Navigator Startar Med / Navigator Starts With ska valet vara Hemsidan / Home Page och under Hemsidan / efter Location ska adressen http://www.telesto.se stå.
Välj OK.

Netscape Navigator 3

Klicka på Alternativ / Options i raden högst upp.
Klicka på Allmänna inställningar / General preferences. Då kommer en dialogruta upp.
Klicka på fliken Utseende / Appearence.
Efter Webbläsaren Startar Med / Browser Starts With ska valet vara Hemsidans Adress / Home Page Location och i adressfältet ska det stå http://www.telesto.se
Välj OK.